Cultural Content

Styl je vším

"Možná neumíš všechno. Ale pokud jsi nejstylovější, navždycky si tě budou pamatovat a respektovat."

Styl je při breakdance výrazem tanečníka. I když má tento tanec specifické základní pohyby, každý breaker je vyjadřuje svým vlastním způsobem. A právě tento styl dělá breakera jedinečným - je to ta část výkonu, kterou nelze měřit pouhou technikou a provedením. Zeptali jsme se Rica, breakera z Kodaně, na to, co styl vlastně znamená.

"Style" - Rico